Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
Επικοινωνία
Προορισμοί EDEN 2011
Καλοπαναγιώτη
ΦοινίΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης,ENT/TOU/10/5.1.1 “Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2011

 
Επιλεγμένος Προορισμός

Η νικητής προορισμός για το θέμα «Τουρισμός και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών» θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από αντιπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Πρωτοβουλίας Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου και τον Σύνδεσμο Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού.

Η επιλογή θα είναι για ένα μοναδικό νικητή προορισμό στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις περιοχές εκείνες όπου θα επιτυγχάνεται η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού. Νικητής προορισμός θα αναδειχθεί εκείνος που θα αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο, τουριστική εμπειρία και περιβαλλοντικά ευαίσθητη βιωσιμότητα στον «Τουρισμό και Αναζωογόνηση των Φυσικών Προορισμών».

Ο νικητής προορισμός EDEN θα προβληθεί εκτενώς στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς:

 • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στην Αγγλική γλώσσα για τον νικητή προορισμό αναφορικά με το χώρο/κτήριο/προορισμό της τοπικής κληρονομιάς του που έχει αναζωογονηθεί ενώ παράλληλα θα τονίζεται η φυσική ομορφιά του προορισμού, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, οι διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες, τα τοπικά ήθη και έθιμα της περιοχής, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις. Επιπλέον, θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο και παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης).
   
 • Ο νικητής προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ, στην Ιστοσελίδα EDEN Κύπρου που ετοιμάστηκε για το έργο (www.cyprus-eden.com) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2011, καθώς και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN.
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.