Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Επιλεγμένος Προορισμός

Η Επιλεγμένη Περιοχή της Κύπρου θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από αντιπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, τη Πρωτοβουλία Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου και τον Σύνδεσμο Πολιτιστικού και Ειδικού Τουρισμού Κύπρου.

Η επιλογή θα είναι για μια μοναδική περιοχή στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προώθηση και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται όχι μόνο στην υφιστάμενη υποδομή αλλά και στη δέσμευση για μελλοντική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της περιοχής.

Η περιοχή θα προωθηθεί εκτενώς στην Κύπρο και διεθνώς:

 • Θα ετοιμαστεί φυλλάδιο 20 σελίδων στα Αγγλικά και Ελληνικά για την επιλεγμένη περιοχή τονίζοντας την ιστορία, το πολιτισμό, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτη και κατευθύνσεις, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κ.λ.π. Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.
   
 • Θα ετοιμαστεί ψηφιακό φιλμάκι 3” και 10” για την περιοχή. Το φιλμάκι θα παρέχει υψηλής ποιότητας οπτική εμπειρία στους πιθανούς τουρίστες και τουριστικούς πράκτορες/ οργανωτές εκδρομών. Θα παρουσιάζει την επιλεγμένη περιοχή στους πιθανούς τουρίστες και θα χρησιμοποιείται σαν σημαντικό εργαλείο προώθησης και προβολής.
   
 • Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων(π.χ. άρθρα στο τύπο).
   
 • Η επιλεγμένη περιοχή θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.rural-cyprus.com.
   
 • Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Τουριστικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε προϋπολογισμός για Πανευρωπαϊκή προώθηση και διαφημιστική εκστρατεία.
   
 • Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ στο Πόρτο, Λισσαβώνας, όπου θα παρουσιάσει τους νικητές του διαγωνισμού για το 2007 σε όλη την Ευρώπη (10 χώρες συμμετέχουν στο διαγωνισμό).
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.