Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Acrobat PDF)
Κριτήρια Επιλεξιμότητας (Microsoft Word)

Σκοπός του έργου για την ανάδειξη των Ευρωπαϊκών Ποιοτικών Προορισμών “είναι η επικέντρωση στις αξίες, στην ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όπου η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού.”

Το θέμα του έργου το 2007 είναι ο Καλύτερος Αναδυόμενος Αγροτικός Προορισμός. Οι ενδιαφερόμενες περιοχές καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους για την βράβευση, που θα κριθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη Κύπρο και θα επικυρωθεί απo την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανέπτυξε τα πιο κάτω Κριτήρια Επιλεξιμότητας σαν οδηγό για τις περιοχές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία.

1. Ο Προορισμός / Περιοχή

Σαν “Τουριστικός Προορισμός” καθορίζεται μια ομοιόμορφη γεωγραφική περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική κληρονομιά, η οποία παρουσιάζεται και ερμηνεύεται με μεθοδικότητα. Ο όρος υπονοεί ότι ο επισκέπτης θα ζήσει στη περιοχή τουλάχιστο για ένα μέρος του χρόνου της παραμονής του στη Κύπρο. Επιπλέον η περιοχή αυτή θα είναι προσιτή για ημερήσιες επισκέψεις και εκδρομές.

Με βάση την εθνική πολιτική, ο προορισμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες περιοχές της υπαίθρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προσδιορίζονται από τα Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων, Στόχος 2.

Παρακαλώ όπως αναφερθείτε στον ολοκληρωμένο κατάλογο των επιλέξιμων περιοχών στο Παράρτημα Ι.

Ο προορισμός δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη να υπάγεται συνολικά σε μία διοικητική περιοχή (επαρχία) (είδε Παράγραφο 2 πιο κάτω) αλλά μπορεί να εκτείνεται σε πολλαπλές κοινότητες και χωριά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ομοιόμορφο θέμα που συνδέει την ευρύτερη περιοχή. Το θέμα μπορεί να αποτελείται από δύο στοιχεία, αν και οι υποψήφιοι καλούνται να προσδιορίσουν το δικό τους θέμα :

 • Γεωγραφικό Θέμα π.χ. “Η Βόρεια Κοιλάδα”
 • Θέμα που σχετίζεται με τοπικά προϊόντα, π.χ. “Τα Κρασοχώρια”

Στην περίπτωση θέματος που σχετίζεται με προϊόντα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο προορισμός θα πρέπει να έχει γεωγραφική ένδειξη και ότι το βραβείο θα απονεμηθεί στο όνομα της περιοχής, π.χ. Καλύτερος Αναδυόμενος Αγροτικός Προορισμός – Βόρεια Κοιλάδα.

Ο προορισμός θα πρέπει να έχει τουριστική υποδομή και πόλους προσέλκυσης που να ενδιαφέρουν τους πιθανούς επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως τα πιο κάτω παραδείγματα:

 • Βάση διαφόρων ειδών διαμονής, συμπεριλαμβανομένων και αδειούχων ξενοδοχείων και αγροτουριστικών καταλυμάτων;
 • Παραδοσιακή καλο-συντηρημένη αρχιτεκτονική;
  Χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, όπως μοναστήρια, οχυρώσεις κ.λ.π. ;
 • Περιβαλλοντικούς χώρους, όπως δάση, καταρράκτες, σπηλιές, φυσικές διαδρομές, κ.λ.π.;
 • Παραδοσιακά εστιατόρια ή ταβέρνες που σερβίρουν αυθεντική Κυπριακή κουζίνα;
  Αγρότες, εμπόρους ή καταστήματα που επιδεικνύουν παραδοσιακές τέχνες και ασχολίες και αναδεικνύουν τις παραδόσεις της υπαίθρου;
 • Αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φεστιβάλ, συνέδρια;
 • Παραδοσιακά γεωργικά επαγγέλματα, όπως οινοποιία, μελισσοκομία, κατασκευή χαλουμιού, κ.λ.π.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψήφιους που έχουν πλατύ φάσμα από πόλους προσέλκυσης και υποδομές, προσφέροντας αριθμό επιλογών στους επισκέπτες.

2. Ο Υποψήφιος Οργανισμός

Όλες οι αιτήσεις για το βραβείο του Καλύτερου Αναδυόμενου Αγροτικού Προορισμού – Κύπρου θα πρέπει να κατατίθενται από νομικά εγγεγραμμένους οργανισμούς που εδρεύουν σε μία από τους επιλέξιμες περιοχές.

Αυτοί περιλαμβάνουν :

 • Κοινότητα ή Δήμο που ευρίσκεται στις επιλέξιμες περιοχές;
 • Μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), εγγεγραμμένη με βάση την Κυπριακή νομοθεσία;
 • Νομικά ανεγνωρισμένες ομάδες όπως οι Τοπικές Ομάδες Δράσεις που δημιουργήθηκαν για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LEADER, ή για τις περιοχές που δημιουργήθηκαν για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΚΟΤ;
 • Ιδιωτικές εταιρείες που ενεργούν προς όφελος ορισμένης περιοχής.

Απόδειξη της νομικής οντότητας για Mή Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιωτικές εταιρείες είναι το εγκεκριμένο καταστατικό.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο μετά την εκ των προτέρων έγκριση του ΚΟΤ, οργανισμός που δεν εδρεύει στην επιλέξιμη περιοχή θα μπορεί να πάρει τον ρόλο του υποψήφιου οργανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται ανεγνωρισμένοι οργανισμοί όπως μουσεία, περιφερειακοί σύνδεσμοι, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί ή άλλες Ομάδες οι οποίες εδρεύουν στη πόλη και αντιπροσωπεύουν μια επιλέξιμη περιοχή.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι ομάδες οργανισμών που συνεργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα των οργανισμών θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει ένα από τους οργανισμούς που θα αντιπροσωπεύει την ομάδα στον ΚΟΤ για τους σκοπούς αυτού του έργου.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενεργούν εκ μέρους μιας ευρύτερης ομάδας συμμετοχής. Το βραβείο Καλύτερου Αναδυόμενου Αγροτικού Προορισμού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για προσωπικό επιχειρηματικό όφελος ιδιωτικής εταιρείας, π.χ. ενός ξενοδοχείου.

Προτεραιότητα θα δίδεται σε υποψήφιους με προηγούμενη εμπειρία στη οργάνωση αναπτυξιακών συνεργασιών μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, LIFE, Natura, LEADER, Europa Nostra, ή άλλων πρωτοβουλιών του Κράτους, της ΕΕ, του Διεθνούς Οργανισμού ή άλλων διεθνών πρωτοβουλιών.

3. Διευθυντικές Ικανότητες Υποψηφίου

Το βραβείο “Καλύτερου Αναδυόμενου Αγροτικού Προορισμού” θα επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στη προώθηση στη Κύπρο και διεθνώς με αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών και τουρισμού. Για αυτό επιβάλλεται όπως ο υποψήφιος κατέχει ικανοποιητικές διευθυντικές ικανότητες για να επωφεληθεί από το βραβείο και να διαχειριστεί την ανάπτυξη που θα ακολουθήσει.

Τα πιο κάτω κριτήρια κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή:

 • Την στήριξη από πολλαπλούς τοπικούς συμμετέχοντες, αφοσιωμένους σε κοινό στόχο για τοπική βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματίες, τοπικοί φορείς, κοινωνικές ομάδες, και άλλα άτομα με άμεσο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη.
   
 • Την ύπαρξη τουλάχιστο ενός μόνιμου μέλους του προσωπικού ή συντονιστή, που να εδρεύει στη περιοχή και που θα ηγείται της διαδικασίας της τουριστικής ανάπτυξης. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να κατέχει την Ελληνική Γλώσσα και τουλάχιστο μία ξένη γλώσσα, με προτίμηση την Αγγλική.
   
 • Την ύπαρξη εξοπλισμένου γραφείου, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες διευκολύνσεις αναγκαίες για την συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες, οργανωτές εκδρομών, ξενοδοχείων και άλλων συνεργατών.
   
 • Στοιχεία προηγούμενων έργων στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης, της διατήρησης της κληρονομιάς και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών.
   
 • Βάση διαφόρων ειδών διαμονής που να επιτρέπει στους επισκέπτες να βρίσκουν και να ενοικιάζουν διαμονή διαφόρων ειδών (π.χ. αδειούχα ξενοδοχεία, αγροτουριστικά καταλύματα, κατοικίες κ,.λ.π), είτε απευθείας ή μέσω συνεργατών όπως τουριστικών πρακτόρων, οργανωτές εκδρομών ή μέσω του διαδικτύου.
   
 • Θα ζητηθεί από το κάθε υποψήφιο να περιγράψει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.