Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Χρονοδιάγραμμα Έργου

Οι πιο κάτω ημερομηνίες ισχύουν για το έργο. Το χρονοδιάγραμμα είναι προκαταρκτικό και οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν αναλόγως με τις ανάγκες του έργου.

17 Απριλίου Πληροφορικά Σεμινάρια Λευκωσία, Λάρνακα
18 Απριλίου Πληροφορικά Σεμινάρια Λεμεσό, Πάφο
19 Απριλίου Πληροφορικά Σεμινάρια Πλάτρες
18 Μαίου Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων
6 Ιουνίου Ανακοίνωση της Νικήτριας Περιοχής
11 Ιουνίου Έναρξη κινηματογράφησης και φωτογράφησης στη επιλεγμένη περιοχή
6 Ιουνίου Ολοκλήρωση Φυλλαδίου, Φιλμάκι και Ιστοσελίδας
30 Ιουλίου Γεύμα Απονομής Βραβείου
31 Ιουλίου Τελική Έκθεση Έργου
Νοέμβριος 2007 Ευρωπαϊκό Φόρουμ, Πόρτο, Λυσσαβώνας

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.