Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Χρονοδιάγραμμα Έργου
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, Πιλοτικό Έργο ENT/TOU/06/6.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2007

 
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας

Έχει συσταθεί από την εταιρεία NAVIGATOR Consulting Group Ltd Γραφείο Πληροφόρησης του έργου για παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.Το γραφείο επανδρώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.

Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται σε σας χωρίς κόστος. Εντούτοις ο ρόλος τους είναι για υποστήριξη και όχι για να συμπληρώσουν την αίτηση σας. Είναι δική σας υποχρέωση να συμπληρώσετε την αίτηση, να αναπτύξετε τις συνεργασίες σας και να προγραμματίσετε τις εργασίες σας.

Οι σύμβουλοι κατέχουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας:

Philip Ammerman
Συνεργάτης
NAVIGATOR Consulting Group Ltd.
Κινητό Τηλ. 99-966-539
Email: pga@navigator-consulting.com

Christine Michel
Συνεργάτης
NAVIGATOR Consulting Group Ltd.
Κινητό Τηλ 99-115-934
Email: christine@navigator-consulting.com

Χρύσης Νικολαϊδης
Διευθυντής
CNE Business Development Ltd.
Κινητό Τηλ. 99-476-837
Email: c.nicolaides@cytanet.com.cy

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για την Κυπριακή Ύπαιθρο και για πληροφορίες για ταξίδι και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Τουριστικός Οργανισμός της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Η Εταιρεία που προσφέρει διαμονή σε περισσότερα από 60 αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα σε όλη την Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.