Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Επιλεγμένος Προορισμός

Η νικητής προορισμός για το θέμα «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από αντιπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Πρωτοβουλίας Βιώσιμου Τουρισμού Κύπρου και τον Σύνδεσμο Ειδικών Ενδιαφερόντων και Πολιτιστικού Τουρισμού.

Η επιλογή θα είναι για ένα μοναδικό νικητή προορισμό στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για προβολή και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις ειλημμένες δεσμεύσεις της περιοχής για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση των οικοσυστημάτων της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Ο νικητής προορισμός EDEN θα προβληθεί εκτενώς στην Κύπρο και διεθνώς:

 • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στα Αγγλικά για τον νικητή προορισμό τονίζοντας τη βιοποικιλότητα, την αναβάθμιση των βιοτόπων, τη διατήρηση του φυσικού τοπίου, τοπικά ήθη και τρόπος ζωής, αθλήματα ή εκδηλώσεις, τα τοπικά προϊόντα, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτη και οδηγίες πρόσβασης, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες, κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο και παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης).
   
 • Ο νικητής προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.cyprus-eden.com.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
   
 • Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2009, καθώς και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN.
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.