Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας

Έχει συσταθεί από την εταιρεία G&D Social Lab Ltd Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας του έργου για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση του Εντύπου της Αίτησης. Το γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης.

Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται σε σας χωρίς κόστος. Ο ρόλος του είναι να παρέχουν υποστήριξη στην συμπλήρωση της αίτησης.

Οι σύμβουλοι κατέχουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας:

Γραφείο Πληροφόρησης

Νίκος Σταθόπουλος
Συνεργάτης
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Κινητό Τηλ. 99-877092
Email: nikos@sociallab.com

Ελένη Κόκκινου
Γραμματέας
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Email: info@sociallab.com

 Πέτρος Σορόκκος
Σύμβουλος
G&D Social Lab Ltd.
Τηλ. 22-447822
Κινητό Τηλ. 99-491668
Email: petros@sociallab.com
 

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.