Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/08/ΙΜΑ/4.1.1 “Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN”: “Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2009

 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού μαζί με άλλους Κυβερνητικούς οργανισμούς. Η κάθε αίτηση θα αξιολογείται με βάση βαθμολογίας, χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω κριτήρια. Ο υποψήφιος προορισμός που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις άλλες υποψηφιότητες θα είναι ο νικητής του διαγωνισμού.

α/α

Κριτήρια αξιολόγησης

Βαθμοί

I

Χρήση αποτελεσματικών μεθόδων και ύπαρξη υποδομών για αποτελεσματική πληροφόρηση των επισκεπτών και επικοινωνία τους με τον προορισμό, π.χ. :

 • ιστοσελίδα προορισμού,

 • καταχωρήσεις στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου,

 • καταχωρήσεις σε τουριστικούς οδηγούς,

 • κέντρο πληροφόρησης,

 • πινακίδες σήμανσης

10

II

Δυνατότητες πρόσβασης προς την περιοχή, και ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, π.χ.:

 • εύκολη διαδικασία κρατήσεων,
 • ποιότητα υπηρεσιών εξυπηρέτησης,
 • συστήματα διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβάλλοντος
 • διεθνείς βραβεύσεις ποιότητας

10

III

Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής π.χ.:

 • εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην προσφορά ποιοτικής εμπειρίας στους επισκέπτες,
 • σχέδια προγράμματα για την προστασία/αποκατάστασης του περιβάλλοντος
 • πανηγύρια, φεστιβάλ, εκδηλώσεις, παραδοσιακή φιλοξενία, παραδοσιακή φιλοξενία κα.
 • προστασία του περιβάλλοντος, ως πόλου έλξης των επισκεπτών,

15

IV

Ανάδειξη της αξίας και παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Ανάδειξη Αξίας της προστατευόμενης περιοχής στον τοπικό πληθυσμό (σχέδια δράσης ιδιαίτερα για την νεολαία), π.χ.:

 • εκστρατείες περιβαλλοντικής ενημέρωσης (θέμα, διάρκεια, στόχος, κα.),
 • περιβαλλοντικά σχολεία,
 • οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων,

Ανάδειξη και παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, π.χ.:

 • περιβαλλοντικά κέντρα πληροφόρησης / ενημέρωσης,
 • ενημερωτικά φυλλάδια, πληροφοριακό υλικό, χάρτες σε ευρωπαϊκές γλώσσες
 • εκδρομές με κατάδειξη σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας,
 • μονοπάτια της φύσης, παρατηρητήρια πουλιών, κτλ.

Ανάδειξη αξίας περιοχής: 15 Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών: 15

30

V

Καινοτόμες ιδέες και ενέργειες για την προώθηση και προβολή των προστατευόμενων περιοχών με έμφαση στην ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

10

VI

Αειφορία του προορισμού όσον αφορά την αυθεντικότητα, την ικανότητα διαχείρισης (προσωπικό, εξοπλισμός, στρατηγικός σχεδιασμός με εμπλοκή των τοπικών φορέων), και την ύπαρξη υποδομών (ξενοδοχεία, αγροτουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, καφετέριες, μέσα ελέγχου και προστασίας της περιοχής, κ.α.).

Αυθεντικότητα: 9, Ικανότητα Διαχείρισης: 9, Υποδομές: 7

25

ΣΥΝΟΛΟ

100

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.