Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04- Grant Programme 2012 “Προσβάσιμος Τουρισμός”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2013

 
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας

Ο ΚΟΤ έχει συστήσει Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος, για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης των Δικαιούχων. Το Γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου και την υλοποίηση έργων συναφούς περιεχομένου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης και την υποβολή του φακέλου. Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται χωρίς κόστος.

Ερωτήματα ή / και διευκρινήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@enoros.com.cy, με αναφορά «ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDEN VI – Προσβάσιμος Τουρισμός». Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, θα απαντά στα ερωτήματα των Δικαιούχων εντός τριών (3) ημερών από την λήψη τους και μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013.

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.