Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, 36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04- Grant Programme 2012 “Προσβάσιμος Τουρισμός”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2013

 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια (specific quality criteria) παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων (προορισμών), εστιάζοντας και καλύπτοντας τόσο τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε, όσο και το πλαίσιο στρατηγικής του ΚΟΤ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια κατατάσσονται σε έντεκα (11) θεματικές κατηγορίες, με την κάθε θεματική να διαιρείται σε πρόσθετες υποκατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τόσο οι θεματικές, όσο και οι υποκατηγορίες κριτηρίων (ειδικές προδιαγραφές), καθώς και η σχετική βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου.

Πίνακας 1: Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Κατηγορία Κριτηρίων

Συντελεστής Βαρύτητας

Ειδικές Προδιαγραφές

Συντελεστής Βαρύτητας

1. Προσβασιμότητα (φυσική και ψηφιακή)

20%

Δημόσιες συγκοινωνίες (προσβάσιμα λεωφορεία).

10%

Οδικό δίκτυο / ποιότητα, συντήρησης υποδομών.

7,5%

Προσβάσιμες εγκαταστάσεις για ΑμεΑ (π.χ. ράμπες σε πεζοδρόμια).

10%

Δωμάτια που προορίζονται για χρήση από ΑμεΑ σε ξενοδοχεία της περιοχής.

10%

Παραθαλάσσιες περιοχές: Δυνατότητα πρόσβασης για ΑμεΑ στη θάλασσα (π.χ. ειδικά θαλάσσια τροχοκαθίσματα, προσβάσιμοι διάδρομοι προς την θάλασσα, πρόσβαση από τον χώρο στάθμευσης έως και την θάλασσα, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής κλπ).

Ενδοχώρες περιοχές:
Δυνατότητα πρόσβασης για ΑμεΑ σε μονοπάτια της φύσης, πλατείες, κλπ.

10%

Κοινόχρηστα αποχωρητήρια που προορίζονται για χρήση από ΑμεΑ.

10%

Ειδικό μέσο μεταφοράς για ΑμεΑ (π.χ. ταξί)

7,5%

Πληροφόρηση κοινού μέσω διαθέσιμης ιστοσελίδας.

7,5%

Εύκολη διαδικασία προκράτησης. Δυνατότητα για προκράτηση μέσω διαδικτύου (e-booking).

7,5%

Δυνατότητα συμμετοχής ΑμεΑ σε αθλήματα (Θαλάσσια και μη).

10%

Δυνατότητα διακίνησης ΑμεΑ σε συγκεκριμένους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.

10%

2. Προστασία του περιβάλλοντος

15%

Εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος (σεμινάρια, workshops, ημερίδες, φεστιβάλ).

15%

Σηματοδότηση (βαθμός επάρκειας).

10%

Καθαρό περιβάλλον, ποιότητα εδάφους, αέρα και υδάτων (ύπαρξη μετρήσεων).

25%

Εκτέλεση / αξιολόγηση εθελοντικών δραστηριοτήτων (π.χ. καθάρισμα ακτογραμμής/πάρκου από σκουπίδια, δενδροφύτευση, κλπ).

20%

Ενέργειες - πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος από τους κατοίκους της περιοχής (δράσεις ενημέρωσης, δράσεις προστασίας, κλπ).

20%

Τήρηση των ορίων ασφαλείας / δυνατοτήτων και Φέρουσας Ικανότητας της περιοχής (ύπαρξη μελετών, αποδεικτικών στοιχείων, μέτρων που έχουν ληφθεί, κλπ).

10%

3. Διαδικασίες συμμετοχής

5%

Δυνατότητα λήψης σχολίων και πληροφοριών από επισκέπτες (κιτίο παραπόνων, ενημέρωση από ΚΟΤ για υποβολή παραπόνων, αναφορές, κλπ).

40%

Ενεργή συμμετοχή και ύπαρξη πρωτοβουλιών-ενεργειών εκ μέρους του τοπικού πληθυσμού στις σχετικές εκδηλώσεις.

40%

Τρόποι προώθησης του προορισμού (π.χ. διαφημιστικές εκστρατείες, εκδηλώσεις, κλπ).

20%

4. Ισχύουσα Νομοθεσία σε θέματα Πολεοδομίας και τοπικής αρχιτεκτονικής

10%

Προστασία της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

30%

Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, περιοχές για πεζούς και δημόσιες πλατείες.

30%

Αισθητική εξωτερικών δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

30%

Ενσωμάτωση του προορισμού στην περιοχή.

10%

5. Εγκαταστάσεις Ασφάλειας και Υγιεινής

10%

Επαρκείς και καθαρές υγειονομικές εγκαταστάσεις με ελεγχόμενο σύστημα διάθεσης λυμάτων (νιπτήρες - τουαλέτες).

20%

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ύπαρξη ιατρείου, ιατρού, πρώτες βοήθειες, κλπ).

20%

Παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης στην περιοχή.

20%

Παροχή πυροσβεστικών υπηρεσιών.

20%

Υπηρεσίες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

20%

6. Διαθέσιμες υπηρεσίες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες

10%

Θέατρα, Μουσεία, Κινηματογράφοι, Αθλητικά Κέντρα.

50%

Εκπαίδευση και διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων για τους επισκέπτες/τουρίστες.

50%

7. Διαθεσιμότητα για επιπλέον δραστηριότητες που θα ενισχύουν την ψυχαγωγία των επισκεπτών - τουριστών

5%

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (γαστρονομία, τοπική κουζίνα γεύσεις, παραδοσιακές τέχνες, μουσική, τοπικά ήθη και έθιμα, εικαστικές τέχνες, λαογραφία, κλπ).

35%

Δρόμοι του κρασιού και μονοπάτια της φύσης.

35%

Ποδηλατικές διαδρομές.

30%

8. Αποκόμιση εμπειριών

5%

Περιγραφή 2 εικονικών εμπειρίών, στις οποίες θα φαίνεται η προσφορά του τουριστικού προορισμού στο θέμα του διαγωνισμού.

50%

Αναφέρετε 5 δραστηριότητες/εμπειρίες, τις οποίες συνιστάτε ανεπιφύλακτα στον επισκέπτη ως ‘αξέχαστες εμπειρίες‘.

50%

9. Διαθεσιμότητα πληροφόρησης (πινακίδες σήμανσης)

5%

Ερμηνευτικές Πινακίδες (επάρκεια).

35%

Σημάνσεις Κατεύθυνσης, χάρτες και άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (βαθμός επάρκειας).

35%

Σημάνσεις με τη σχετική Νομοθεσία, αναφορικά με το καθεστώς προστασίας της περιοχής/φυσικού πόρου και τη χρήση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών (βαθμός επάρκειας).

30%

10. Διαθεσιμότητα και ποιότητα των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για διανυκτέρευση

10%

Μικρής κλίμακας υποδομές και καταλύματα που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής (τοπική αρχιτεκτονική παράδοση).

20%

Υψηλής ποιότητας / υπηρεσίες εξυπηρέτησης (εξειδικευμένο προσωπικό).

20%

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

12,5%

Διαθεσιμότητα φρέσκου και καθαρού νερού (δίκτυο ύδρευσης, φυσικές πηγές, κλπ).

30%

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ, φωτοβολταϊκά συστήματα).

17,5%

11. Διοικητική Ικανότητα, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επίδοση

5%

Τουλάχιστον ένα (1) άτομο μόνιμου προσωπικού ικανό να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης, αλλά και να συνδέει τους τουριστικούς συνεργάτες. Το άτομο αυτό θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον ελληνικά και αγγλικά.

30%

Κατάλληλα εξοπλισμένα γραφεία και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η ιστοσελίδα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

20%

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (σε διοικητικό επίπεδο) για την τουριστική ανάπτυξη (π.χ παρουσίαση διατιθέμενων πόρων).

20%

Επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση και την πρόοδο του έργου (βαθμός επάρκειας). Εμπλοκή των άμεσα επωφελούμενων. Εξέταση-διερεύνηση του ιστορικού της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου.

30%

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.