Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Ενημερωτικά Φυλλάδια & Βίντεο
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει συστήσει Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος, για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης των Δικαιούχων. Το Γραφείο στελεχώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο τουριστικό τομέα της Κύπρου και την υλοποίηση έργων συναφούς περιεχομένου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους απευθείας για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης και την υποβολή του φακέλου. Οι υπηρεσίες των συμβούλων προσφέρονται χωρίς κόστος.

Ερωτήματα ή / και διευκρινήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@enoros.com.cy, με αναφορά «ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDEN 2019–Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας». Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα απαντά στα ερωτήματα των Δικαιούχων εντός τριών (3) ημερών από την λήψη τους και μέχρι τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.