Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Επιλεγμένος Προορισμός

Η νικητής προορισμός για το θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από αντιπροσώπους του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Η επιλογή θα είναι για ένα μοναδικό νικητή προορισμό στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις περιοχές εκείνες όπου θα επιτυγχάνεται η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού. Νικητής προορισμός θα αναδειχθεί εκείνος που θα αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο, τουριστική εμπειρία και περιβαλλοντικά ευαίσθητη βιωσιμότητα στον «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Ο νικητής προορισμός EDEN θα προβληθεί εκτενώς στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς:

  • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα για τον νικητή προορισμό τονίζοντας τη φυσική ομορφιά του προορισμού, τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τις διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες, τα τοπικά ήθη και έθιμα της περιοχής, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις. Επιπλέον, θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς.

  • Ο νικητής προορισμός θα προωθηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο και παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης).

  • Ο νικητής προορισμός θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού, στην Ιστοσελίδα EDEN Κύπρου που ετοιμάστηκε για το έργο (www.cyprus-eden.com) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  • Ο νικητής προορισμός θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  • Ο νικητής προορισμός θα προβληθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού 2020, καθώς και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.