Το Έργο EDEN VII
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, EDEN VII: COS-WP2014-3-15.01- Selection 2014 “Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία”

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015

 
Επιλεγμένος Προορισμός

O νικητής προορισμός για το EDEN VII με θέμα «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία» θα επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης εφόσον θα καλύπτει τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η επιλογή θα είναι για ένα μοναδικό νικητή προορισμό στην Κύπρο και αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή και ανάπτυξη της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία επιλογής επικεντρώνεται στις περιοχές εκείνες όπου θα επιτυγχάνεται η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς με τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία του προορισμού. Νικητής προορισμός θα αναδειχθεί εκείνος που θα αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο, τουριστική εμπειρία και περιβαλλοντικά ευαίσθητη βιωσιμότητα στον «Τουρισμό και Τοπική Γαστρονομία».

Ο νικητής προορισμός EDEN VII καθώς και οι επιλαχόντες προορισμοί αριστείας θα προβληθούν εκτενώς στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς:

 • Θα ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για τον νικητή προορισμό αναφορικά με τα στοιχεία εκείνα που τον καθιστούν άριστο στο θέμα «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία» ενώ παράλληλα θα τονίζεται η φυσική ομορφιά του προορισμού, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, οι διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες, τα τοπικά ήθη και έθιμα της περιοχής, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις. Επιπλέον, θα παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας του προορισμού, χάρτης και οδηγίες πρόσβασης, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κλπ. Το έντυπο θα διανεμηθεί στην Κύπρο και διεθνώς.
   
 • Ο νικητής προορισμός και οι επιλαχόντες προορισμοί αριστείας θα προωθηθούν από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων διεθνώς, καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο και παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης).
   
 • Ο νικητής προορισμός και οι επιλαχόντες προορισμοί αριστείας θα παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.cyprus-eden.com.
   
 • Ο νικητής προορισμός και οι επιλαχόντες προορισμοί αριστείας θα προωθούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τη Μονάδα Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τους νικητές προορισμούς των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EDEN VII «Τουρισμός και Τοπική Γαστρονομία».
   
Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.