Το Έργο EDEN
Επιλεγμένος Προορισμός
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Έντυπο Αίτησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Ενημερωτικά Σεμινάρια
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN ΕΕ
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Ανακοινώσεις Τύπου
Φωτογραφικό Υλικό
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης, ENT/TOU/09/5.1.1 - "Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί - EDEN: "Τουρισμός Υγρού Στοιχείου"

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2010

 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια (specific quality criteria) παρέχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων (προορισμών), εστιάζοντας και καλύπτοντας τόσο τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε, όσο και το πλαίσιο στρατηγικής του ΚΟΤ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια κατατάσσονται σε δέκα (10) θεματικές κατηγορίες, με την κάθε θεματική να διαιρείται σε πρόσθετες υποκατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τόσο οι θεματικές, όσο και οι υποκατηγορίες κριτηρίων (ειδικές προδιαγραφές), καθώς και η σχετική βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου.

Πίνακας 1: Ειδικά Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Κατηγορία Κριτηρίων

Συντελεστής Βαρύτητας

Ειδικές Προδιαγραφές

Συντελεστής Βαρύτητας

1. Προσβασιμότητα (φυσική και ψηφιακή)

15%

Δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία).

20%

Οδικό δίκτυο / ποιότητα, συντήρησης υποδομών.

15%

Οδική σήμανση (βαθμός επάρκειας).

10%

Ύπαρξη υποδομών για εξυπηρέτηση σκαφών και την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών στο υγρό στοιχείο (αγκυροβόλι, αποβάθρα / σκάλα, αλιευτικό καταφύγιο, μικρά λιμάνια, μαρίνες, μονοπάτι πρόσβασης, κλπ).

17,5%

Προσβάσιμες εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ (ειδικά δωμάτια σε ξενοδοχεία, ράμπες, πρόσβαση στο νερό, ειδικός χώρος WC, ειδικά θαλάσσια τροχοκαθίσματα, κλπ).

15%

Πληροφόρηση κοινού μέσω διαθέσιμης ιστοσελίδας.

7.5%

Καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

7.5%

Εύκολη διαδικασία προκράτησης. Δυνατότητα για προκράτηση μέσω διαδικτύου (e-booking).

7,5%

2. Προστασία του περιβάλλοντος

15%

Εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος (σεμινάρια, workshops, ημερίδες, φεστιβάλ).

12%

Σηματοδότηση (βαθμός επάρκειας).

9%

Καθαρό περιβάλλον, ποιότητα εδάφους και υδάτων (ύπαρξη μετρήσεων).

25%

Εκτέλεση / αξιολόγηση εθελοντικών δραστηριοτήτων (π.χ. καθάρισμα ακτογραμμής από σκουπίδια, δενδροφύτευση, κλπ).

8%

Ενέργειες - πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία από την παράκτια/παρόχθια/παραλίμνια διάβρωση (δράσεις ενημέρωσης, δράσεις προστασίας, κλπ).

8%

Ύπαρξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης που συμβαδίζουν με τα ισχύοντα μέτρα ασφάλειας από τους κινδύνους ρύπανσης στη θάλασσα, την παραλία και την οποιαδήποτε πηγή Τουρισμού Υγρού Στοιχείου.

9%

Τήρηση των ορίων ασφαλείας / δυνατοτήτων και της Φέρουσας Ικανότητας της περιοχής (ύπαρξη μελετών, αποδεικτικών στοιχείων, μέτρων που έχουν ληφθεί, κλπ).

9%

Στην περίπτωση αλμυρού νερού: ύπαρξη Γαλάζιας σημαίας και τρόπος εφαρμογής (π.χ. αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων γαλάζιας σημαίας έγκαιρα ή τον χειμώνα ή όταν ΔΕΝ πληρούνται τα πρότυπα). Σε περίπτωση γλυκού νερού: Κατηγοριοποίηση νερού από τους Χάρτες Χημικής και Οικολογικής Κατάστασης του Τμήματος Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οδηγίες από την ΕΕ για τη ρύπανση και την ποιότητα των υδάτων, κλπ.

12,5%

Ύπαρξη Περιβαλλοντικού Κέντρου Πληροφόρησης (προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος).

7,5%

3. Διαδικασίες συμμετοχής

5%

Δυνατότητα λήψης σχολίων και πληροφοριών από επισκέπτες (κιτίο παραπόνων, ενημέρωση από ΚΟΤ για υποβολή παραπόνων, αναφορές, κλπ).

35%

Ενεργή συμμετοχή και ύπαρξη πρωτοβουλιών-ενεργειών εκ μέρους του τοπικού πληθυσμού στις σχετικές εκδηλώσεις.

30%

Ικανότητα προώθησης του Τουρισμού Υγρού Στοιχείου (εκδηλώσεις, εκστρατείες προώθησης του τουριστικού προϊόντος, κλπ).

35%

4. Ισχύουσα Νομοθεσία σε θέματα Πολεοδομίας

5%

Προστασία της ακτογραμμής/όχθης ποταμού/λίμνης.

25%

Θαλάσσια παράκτια πολιτική, Παρόχθια πολιτική (π.χ. Συνθήκη RAMSAR, δίκτυο NATURA2000, Σύμβαση της Βέρνης, κλπ)

25%

Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, περιοχές για πεζούς.

20%

Αισθητική εξωτερικών δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

15%

Δυνατότητα δημόσιων πλατειών.

15%

5. Εγκαταστάσεις Ασφάλειας και Υγιεινής

15%

Επαρκείς και καθαρές υγειονομικές εγκαταστάσεις με ελεγχόμενο σύστημα διάθεσης λυμάτων (νιπτήρες - τουαλέτες).

25%

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ύπαρξη ιατρείου, ιατρού, κλπ).

25%

Ύπαρξη Ομάδας διάσωσης/επαρκής αριθμός ναυαγοσωστών, πυροσβεστική μονάδα, ΕΜΑΚ, εθελοντές, εξοπλισμός πρώτων βοηθειών.

20%

Εξασφάλιση αγκυροβόλιων, νεωλκείων, γεφυριών, φυλακίων και γενικότερα υπηρεσιών για τα σκάφη, τις βάρκες και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο.

30%

6. Διαθέσιμες υπηρεσίες για ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με το νερό

15%

Σκάφη αναψυχής, υποβρύχια σκάφη (π.χ. σκάφη για ξενάγηση στην παράκτιας όχθης, σκάφη για κρουαζιέρες, σκάφη για υποβρύχιες περιηγήσεις, μικρά ταχύπλοα, κωπηλατικά σκάφη, κανό, καγιάκ, rafting, κλπ).

15%

Παράκτιες/παρόχθιες/παραλίμνιες και υποθαλάσσιες υποδομές (μαρίνες, λιμάνια, ιστιοπλοϊκά καταλύματα, υδάτινα πάρκα, ναυάγια, παρατηρητήριο πουλιών, διαμορφωμένος χώρος για πικ-νικ, παγκάκια, κλπ).

45%

Αθλητικές Δραστηριότητες (στην ακτή / όχθη και εντός του νερού).

25%

Εκπαίδευση και διοργάνωση ειδικών «εργαστηρίων» για τους τουρίστες και τους επισκέπτες.

15%

7. Διαθεσιμότητα για επιπλέον δραστηριότητες που θα ενισχύουν την ψυχαγωγία των επισκεπτών - τουριστών

5%

Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Γαστρονομία ψαριού, οστράκων, μαλακίων, υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας, τοπική κουζίνα, παραδοσιακές τέχνες γύρω από το υγρό στοιχείο, μουσική, τοπικά ήθη και έθιμα, εικαστικές τέχνες, λαογραφικές εκδηλώσεις σχετικές με τη θάλασσα και το νερό, κλπ).

30%

Δραστηριότητες υπαίθρου (ιππασία, θαλασσινοί περίπατοι, κλπ).

25%

Ναυτικά Μουσεία ή Μουσεία υδρόβιας ζωής και δραστηριότητας, αρχαιολογικά μνημεία, μοναστήρια, παραδοσιακές εκκλησίες και μονοπάτια της παράλιας/ παράκτιας φύσης.

25%

Προώθηση τοπικών ναυτικών παραδοσιακών ή/και υδρο-βιολογικών προϊόντων από συνεταιρισμούς της περιοχής.

20%

8. Διαθεσιμότητα πληροφόρησης (πινακίδες σήμανσης)

5%

Ερμηνευτικές Πινακίδες (επάρκεια).

30%

Σημάνσεις Κατεύθυνσης, χάρτες και άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (βαθμός επάρκειας).

30%

Σημάνσεις με τη σχετική Νομοθεσία, αναφορικά με το καθεστώς προστασίας της περιοχής/φυσικού πόρου (ποτάμι, λίμνη, ακτή) και τη χρήση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών (βαθμός επάρκειας).

35%

9. Διαθεσιμότητα και ποιότητα των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για στέγαση

15%

Μικρής κλίμακας παραλίες. Ενάλιες ή ένυδρες υποδομές και καταλύματα που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής (τοπική αρχιτεκτονική παράδοση).

20%

Υψηλής ποιότητας / υπηρεσίες εξυπηρέτησης (εξειδικευμένο προσωπικό).

20%

Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

12,5%

Διαθεσιμότητα φρέσκου και καθαρού νερού (δίκτυο ύδρευσης, φυσικές πηγές, κλπ).

30%

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ, φωτοβολταϊκά συστήματα).

17,5%

10. Διοικητική Ικανότητα, Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επίδοση

5%

Τουλάχιστον ένα (1) άτομο μόνιμου προσωπικού ικανό να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης, αλλά και να συνδέει τους τουριστικούς συνεργάτες. Το άτομο αυτό θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον ελληνικά και αγγλικά.

10%

Επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση και την πρόοδο του έργου (βαθμός επάρκειας).

20%

Κατάλληλα εξοπλισμένα γραφεία και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η ιστοσελίδα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

20%

Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (σε διοικητικό επίπεδο) για την τουριστική ανάπτυξη (π.χ παρουσίαση διατιθέμενων πόρων)

25%

Εμπλοκή των άμεσα επωφελούμενων. Εξέταση-διερεύνηση του ιστορικού της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου.

25%

1. Για τις παραλίες σημαίνει την παροχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, την παρακολούθηση και διατήρηση υψηλής ποιότητας υδάτων προς κολύμβηση, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις υπηρεσίες ασφάλειας.

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για πληροφορίες για το ταξίδι σας και τουρισμό στη Κύπρο.

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Κύπρου.
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Οργανισμού για λεπτομερείς πληροφορίες για το τουρισμό της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Φύση 2000"
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Χάρτες Περιοχών του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000"
Οι περιοχές περιοχές προστασίας του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000" στην Κύπρο.

Ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα LIFE - Φύση στην Κύπρο
Το πρόγραμμα για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από τον ΚΟΤ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.