Το Έργο EDEN
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Κριτήρια Αξιολόγησης
Επιλεγμένος Προορισμός
Έντυπο Αίτησης
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης
Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας
Ιστοσελίδα EDEN EE
Υφυπουργείο Τουρισμού
ΕπικοινωνίαΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το Πρόγραμμα Επιδότησης EDEN: GRO/SME/18/C/065 - Selection 2019 – «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας».

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας:
CMP Polymedia Ltd.

© Υφυπουργείο Τουρισμού, 2019

 

Το Έργο EDEN 2019

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN), η οποία προωθήθηκε από το 2006 με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2014 το πρόγραμμα συνεχίζεται να υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

O γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να επιστήσει την προσοχή στην αξία, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και να προωθήσει τους προορισμούς εκείνους όπου η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού». Για το λόγο αυτό, οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού των χωρών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών, θα επιλέξουν τον καλύτερο τουριστικό προορισμό στη χώρα τους.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι ο «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» (Health and well-being tourism). Οι προορισμοί που θα επιλεγούν θα προβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, την μοναδικότητα, και την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί το Πρόγραμμα EDEN 2019 στην Κύπρο και διοργανώνει διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας» (Health and well-being tourism) στην Κύπρο. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για αυτή την σημαντική διάκριση, μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, την Αίτηση Συμμετοχής, τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ.
Έχει συσταθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στους υποψηφίους για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων. Ο Νικητής Προορισμός της Κύπρου θα προβληθεί στην Κύπρο και την Ευρώπη.

 

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω Συνδέσεις για το ταξίδι σας στην Κύπρο.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεστε για να σχεδιάσετε το τέλειο ταξίδι στην Κύπρο.

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Ο επίσημος σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων και οργανωτών εκδρομών που ρυθμίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και επιλέξτε ένα όμορφο αγροτουριστικό προορισμό για τις διακοπές σας στην Κύπρο.